مازوخیسم

بعد تو من دردامو با کی بگم؟
سر روی شونه های کی بذارم؟
چطور بهت بگم که باورت شه
طاقت این جدایی رو ندارم
میخوای بری بدون هیچ بهونه
میخوای همه خیال کنن من بدم
تو میری و عین خیالتم نیس
جواب خونواده مو چی بدم؟
جواب خونواده مو چی بدم؟
میخوای که وانمود کنی هرزه ام؟
نمیدونن که تو هوایی شدی
فک میکنن منم که بی عرضه ام
حس میکنم تنهایی تقدیرمه
کارد به استخون من رسیده
حق کدوم بچه یتیمو خوردم
که هیچ کسی دل به دلم نمیده
خسته و درمونده و نا امیدم
بغض داره امونمو می بره
تو میری و خیال رفتن تو
مثل خوره وجودمو میخوره
نمیدونم شاید که عیب از منه
هرکی میاد تو زندیگم بد میشه
کجای کار من آخه میلنگه
که هرکسی ساده ازم رد میشه
حس میکنم تنهایی تقدیرمه…

https://www.academytaraneh.com/87931کپی شد!
1047
۷