به من می رسی . . .

به من می رسی . . .

یه عمره تماما اسیرت شدم
واست قلبِ من داره کار می کنه
تو که روسریتُ گره می زنی
موهات بادُ بی اختیار می کنه

هوا عاشقِ عطرِ موهاته و
منم عاشقِ قهوه ایِ چشات
هوا هم مث من دچارت شده
دوتایی زدیم زیرِ گریه برات

***

چقد فوق العاده س که گرده زمین
تو هِی می ری و هِی به من می رسی
یه روزی تو رو مبتلا می کنم
به احساسِ عاشق شدن می رسی

***

یکی رو یکی زیر ادامه بده
تو دستاتُ به دستِ سردم بباف
من و تو یه زوجِ عجیبیم، فقط
خودت رو به روزایِ فردم بباف

طبیعی ترین حق من اینه که
تو رو با تمام وجودم بخوام
اگه تار و مارم کنی و بری
تو رو با همه تار و پودم بخوام

***

چقد فوق العاده س که گرده زمین
تو هِی می ری و هِی به من می رسی
یه روزی تو رو مبتلا می کنم
به احساسِ عاشق شدن می رسی

***

https://www.academytaraneh.com/87874کپی شد!
1082
۴۲