دنیا سرازیری …

دل تنگیام کم نیس
دل تنگِ بارونم
حالم بده اما
چیزی نمیدونم
حالی که من دارم
حالِ بد و خوبه
بارونِ تنهایی
رو شیشه میکوبه
حالی که من دارم
سرشاره احساسه
یک ثانیه مَردوو
یک لحظه حَساسه
فکر میکنم هستی
وقتی که بارونه
وقتی که این چشما
از گریه داغونه
دیونه تر میشم
وقتی تو میخندی
رو شونه هایِ من
چشمات و میبندی
وقتیکه موهاتم
میریزه رو گونه
چشمایِ من تا صبح
بیدار می مونه
بارون که آروموو
دنیا سرا زیری
برگرد پس عشقم
تنها چرا میری
عاشق کنارِ تو
دیونه تر میشه
روزام با این رویا
اینجوری سر میشه
من عاشقم اما
دنیا چه نامرده
بارون بگو ، برگرد
شاید که برگرده
(کیوان اخوان حریری)

https://www.academytaraneh.com/87832کپی شد!
810
۱۳