نمیترسم

جوابم به تو واضح و روشنه
نگاهت مثه شِمرِ ذِالجوشَنه
یکم خاطرم جَمه که این دفعه
همین جوری تیرت خطا میزنه

هوای دلت ابریه این روزا
کنارت نفسهام قدم میزنه
یه لحظه دلامون به حدّی پُره
همه زندگیمو بهم میزنه

تو جنگی به راه میندازی که منو
بترسونی راحت ازت سیر شم
یه ذرّه خشِن باشه لحنِ صدات
میفهمی چطوری زمین گیر شم

نمیترسم از داد و بیدادِ تو
واسم عادیه این حاله حادِ تو
نمیخوام جداشم به این سادگی
از اون خاطراتُ من از یادِ تو

به این در به اون در به هر در زدی
بِری ساده تا بیخیالت بشم
به هر چی که میخوای قسم میخوری
تو فک کردی من پامو پَس میکِشَم؟

به این در به اون در به هر در بری
ببین مثله سایه به دنبالتم
من از روو نمیرم تو خوب میدونی
که دنیا نوشته توی فالتم

۹۳/۸/۱۵

https://www.academytaraneh.com/87775کپی شد!
1085
۴۴