تظاهر نکن برو

تو می تونی بازم تظاهر کنی
بمونی نگاتو با عشق پر کنی
بخندی ، همه چیزو ممکن کنی
با خندت یه لا دین و مؤمن کنی
توانائیشو داری عادت کنی
دعامو نخونده اجابت کنی
نباید بری اما این ، راهشه
نباید ، ولی ، آخرین خواهشه
یه لطفی بکن از کنارم برو
به دین و به مذهب نمیخام تورو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: