همین امشب

«دلم تنگِ یه عالم خاطراته
یه عالم خاطراتِ نیمه کاره
فقط امشب بیا هم بغضِ من باش
همین امشب که قحطی شد ستاره»
نفسهاتو رها کن توی خونه
نفسهایی که جونِ تازه میدن
نگو چشم از تو بردارم ،نمیشه
چشام موجِ نگاتو تازه دیدن
منو درگیرِ این رنگین کمون کن
که بعد از اشک، تو چشمت نشسته
منو تو آبشارِ اشکِ چشمت
رها کن تا سبک شه قلبِ خسته
یه امشب رو بمون، بانوی قلبم
نمیذارم برن ماه و ستاره
نمیذارم که فردا شه عزیزم
دیگه فردا شدن معنا نداره
تمومِ آسمون، یک عالمه عشق
همه تقدیمِ تو ای مهربونم
همین امشب چراغِ چشمِ من باش
میون آسمون تنها نمونم

https://www.academytaraneh.com/87763کپی شد!
1046
۲۵