جای خالی

میخوام باور کنم هستی
نفهمم جای خالی تو
توو آغوشت بپوسم تا
نگن خواب و خیالی تو
میخوام باور کنم خونه
به احساست وفاداره
چشاش و رو همه بسته
کسی رو جات نمیزاره
آخه با فکر تو شبهام
پر از رنگین کمون میشه
دلت هرچی بخواد عشقم
همون لحظه همون میشه
بزار عطرت بشه مرهم
واسه زخمایِ احساسم
خودت میدونی هیچکس رو
به غیر از تو نمی شناسم
تو میدونی که با عکسات
شبا عاشق ترین میشم
جای خالیت همینجا هست
تا برگردی یه روز پیشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: