چه زود…

ترانه: چه زود… (برای فراخوان روز جمعه)
۲۲ شهریور ۱۳۹۲

بارت رو بستی/ با حال مستی / عهدتو با من/ چه زود شکستی
چه زود تموم شد/ بهار، خزون شد/ عشقت با قلبم/ نامهربون شد
چه ساده رد شد/ با من چه بد شد/ قلبم توو سینه/ زهره ترک شد
حالا که رفتی/ تنها به سمتی/ این نیز بگذرد / اما به سختی
یادت توو سینه/ هرشب میشینه/ قلب شکسته/ سهمش همینه
چشام بیماره/ مدام بیداره / از وقتی رفتی / هر شب میباره
حالا که هستم/ یه دل شکستم/ عکست جلومه/ یه بت پرستم
هرروز توو خونه/ مدام بهونه/ بهم میگن هی/ هستی دیوونه
میگن تموم شد/ عمرت حروم شد/ لیلی قصه/ با دیگرون شد!

یه کار قدیمی ، البته میدونم خالی از اشکال نیست.
البته این کار توسط آقای مهرداد براتی به نام "حالا که رفتی" هم خونده شده:

https://www.academytaraneh.com/87680کپی شد!
1444
۶۵