….حکمم اعدامه……

با سلام

اینم یه ترانه ی قدیمی برای بهونه ای کنارشما بودن

چشمای خیره
دستای بسته
تو زندونِ تن
درخود شکسته

ازبیمِ فردا
از ترس دنیا
بغضشو خورده
تنهای …تنها

تو چار دیواری
اسیرِ طلسمه
چیزی نداره
فقط یه جسمه

صدای ساعت
اونو یه دیوار
درو بسته روش
انگار نه انگار

حبسِ ابده
اشکاش یه دریا
آزادی براش
شده یه رویا

نه یه پنجره
واسه ی دیدن
تقدیرش اینه
باز نرسیدن

طاقت نداره
زندگیش تاره
سهمش از دنیا
طنابِ داره

روی صندلی
گذاشته نامه
یه خط نوشته
حکمم اعدامه

موفق باشید

https://www.academytaraneh.com/87663کپی شد!
1030
۳۲