ستاره نگاه تو

ستاره نگاه تو / روشنی قلب منه

دستای مهربون تو / گرمی دستای منه

آسمون دل من / بی تو غریبی می کنه

وقتی کنارم نباشی/ هی بی قراری می کنه

×××

یادته روزی که با تو / عهد عاشقی رو بستم

تو بهم گفتی می مونی/ تا آخر دنیا کنارم

حالا چی شد که داری/ با من غریبی می کنی

قشنگی نگاهتو/ از چشام دور می کنی

×××

خدا جونم خدا جونم/ به یار من بگو بیاد

پابذاره تو قلب من/ تا جونمو فداش کنم

می خوام کنارم بمونه / تو لحظه های بی کسی

سربذارم رو شونه هاش/ بشه برام هم نفسی

https://www.academytaraneh.com/8761کپی شد!
645
۶