(پناهم باش تا طاقت بیارم)

برای روزهای با تو بودن //// چقد دلتنگمو چشم انتظارم
بیا … حتی واسه یک لحظه بانو //// به حرفم گوش کن بنشین کنارم

بذار آغوش گرمت قبله گاهه /// منو تنهائیای هر شبم شه
بذار با بوسه ای آروم بگیرم //لبم همبغضو احساس لبت شه

بکش دست نوازش تا دوباره /// توو اوج آسمونا پر بگیرم
مثه خورشید از شوق نگاهت /// طلوعی تازه رو از سر بگیرم

بیا تا حس کنم هر لحظه با تو ////دلم روشنتر از مهتاب میشه
وجودم از نبودت مثل شمعی // داره هی ذره ذره آب میشه

میخوام از یاسو از آلاله عطری /// واسه تسبیح و سجاده ت بیارم
توو این پاییز سرد ناامیدی //// پناهم باش تا طاقت بیارم

https://www.academytaraneh.com/87554کپی شد!
985
۹۰