☼ وقت رفتن ☼

ازت می خوام از اینجا دور باشی
بجای سادگی مغرور باشی
مثه پروانه ها در جستجوی
طلوع پرتوهای نور باشی

ازت می خوام رو عشقم پا بذاری
منو تو جاده ها تنها بذاری
بری دنبال رویاهای دیروز
منو تو حسرت فردا بذاری

تو میری یک نفر دلتنگ میشه
تمام من با من در جنگ میشه
تو میری و همین بغض گلو گیر
شبیه سوز این اهنگ میشه

جدایی از چشات کار کمی نیس
با اینکه ساده نیس سر سخت میشم
میدونم بعد اون دستای گرمت
توی این سرنوشت بد بخت میشم

جدایی از تو یعنی مرگ زود رس
خیالی نیس که احساسم بمیره
سرت رو برنگردون وقت رفتن
شاید پشت سرت گریه م بگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: