چقد سخته

چقد سخته نگاه بچه ی ک دلش خونه ولی دستش پر از گل
نگاهش خسته از چشمایی باشه ک اونو فرض کردن ادمی خول

چقد سخته ببینی رو زمینی یکی پورشه سوار اون پیادست
یکی فکرش همش تو بورسو پوله یکی هم عاشق ی گوشوارست

چقدسخته نگاه دختری ک همش اون نون بیار خونه باشه
اره سواد مواد اصلا نداره ب خاطر همین تن میفروشه

چقد سخته نگاه کردن ب مردی ک خوابه روی کارتون تو خیابون
مگه دلش میخواست اینجور باشه؟نمیدونیم چقد دلش شده خون

درسته سخته اینا رو بدونیم ولی چاره ب جز این هم نداریم
بازم من حرفامو خلاصه میگم میدونی چیزی جز ماتم نداریم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: