کنارم باش

کنارم باش ای هم درد تنها

کنارم باش تا مرگ سپیده

نگو ترس از سر وسواسه آخه

غبار حادثه از راه رسیده

تماشا کن غروبو تو تن من

دارم مغلوب رنگ غصه میشم

نوازش کن یخ دلتنگیامو

که من داغونتر از روزای پیشم

نمیخوام لحظه هامو غم بگیره

نمیخوام گردنم از درد خم شه

بیا احساست رو از ریشه کم کن

تا این وحشت یه جوری باورم شه

بیا تا لحظه هامون جون بگیرن

کنارت غصه هام یک جور خیاله

تو آغوشت یه حس تازه جا کن

که آب چشمه سرد اما …. زلاله

https://www.academytaraneh.com/87387کپی شد!
1135
۱۵