آخرین وداع(تولدت مبارک)

شـبـیـه ردِ تـگرگ روی تـنِ چـکـاوک
تن پـوشِ زخـمـم ولی تولدت مـبـارک!

تـولـدت مـبـارک بـا نـاتـمـوِم احساس
تـولـدِ تـو مــرگِ تـمـومِ آرزوهـاس!

امشب کنارعکست تـاوانِ عـشـقـو میدم
که" بیست و چند پاییزو" باتو بهاری دیدم

بجای شمعت امشب یه ریز دارم می بارم
تو مـالِ من نبودی،سـهـمی ازت نـدارم

توو آخرین وداعْمون بغضمو جار میزنم
تـمـومِ خـاطـراتـو یـه شبه دار میزنم!

از رو تنِ خـاطـرم،خـیـالـتـو میشورم
میرم با اینکه بی تو از دلخوشیها دورم

بازم میریزه عکست رو زخم عشقم نمک
ایـن آخرین وداعـه تولدت مبارک…..!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87344کپی شد!
1449
۱۷