اخر خطم

درد من یکی دو تا نیست دل من چه بی قراره
هیچ کی باورم نداره نمیبینم راه چاره

هی میخوام برم ب اول اما باز اخر خطم
من نمیتونم بمونم در کنار این همه غم

حرف مردمم زیاده پشت سرم چیا میخونن!
اونا ک خبر ندارن از غمه من چی میدونن

لباشون از خنده بازو چشاشون گریه ندیده
هیچکیم نه نمیفهمه قلب من چیا کشیده

همه ی مردم این شهر دیگه با من ی غریبن
چقد این دلو شکستن همه حرفاشون فریبن

هیچ کی مثل تو نتونست با دل من راه بیادش
حتی واسه ی لحظه برای خودش بخوادش

https://www.academytaraneh.com/87343کپی شد!
1001
۴۹