دریا آرامش

صدای دلم تا دلت میرسه
هوای دلم پر شد از حس تو
من اون ماهیِ تُنگ تنهایی ام
منم دل به دریا زدم مثه تو
شب از قصه های دل من پره
نباشی وجودم رو غم میخوره
بیا و به احساس من دل ببند
نگو که دلت از دلم میبره
صدای دلم تا دلت میرسه
هوای دلم پر شد از حس تو
من اون ماهیِ تُنگ تنهایی ام
منم دل به دریا زدم مثه تو
نگاهت به قلبم تلنگر زدو
یه عمره که هم قصه ی هم شدیم
توی گریه های سکوت شبا
شبیه یه جادو ،یه مرهم شدیم
تو دریای آرامش قلبمو
منم موج طوفان این لحظه هام
تو خندونی از لمس این شونه ها
منم چشم به راه همین خنده هام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

798
۵۲