محرم

محرم فصل شمشیر و رگ و خون
محرم فصل عاشق های مجنون

محرم گرمیه دلهای سرده
محرم آزمونِ هر چی مرده

محرم دست بردن توو دلِ خون
محرم رقص اشک روو گونه هامون

محرم یعنی حسه خوبِ گریه
واسه دردانه ی مولا رقیه

ندیدی با همه بی رحمیاشون
چجوری دیده از حجت کشیدن؟
نه تنها ماهمون رو سر بریدن
که هفتاد و دو تا ستاره چیدن

چه محشر شد توو صحرا***دلِ زهرا کبابه***کنارِ رودی پر آب***حسینش تشنه خوابه

محرم ماهِ هجرت نه اسارت
محرم ماهِ امنیت نه غارت

محرم اقتدارِ شیعیانه
که خارِ چشمِ طاغوتِ زمانه

محرم گریه های گاه و بی گاه
محرم شرمِ آب از روی زهرا

چه محشر شد توو صحرا***دلِ زهرا کبابه***کنارِ رودی پر آب***حسینش تشنه خوابه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: