صحرای کربلا

بنگـــــر چه ها نمودنـد … با خانـــــدان حیـــــدر
با قاســـــم و ابالفضــل … سجاد، حسین ، اکبر

پر کرده انـد از خـــــون … صحـــــرای کربـــــلا را
سر می برند اینجــــا … لب تشنــــه لاله هـا را

یک کودک سه ساله … گریان و زار و بی تــاب
سر میدهد به سختی… فریاد عمه جان ، آب !

خون می گریست زینب … بر پیکـــــر حسینش
سر می کشد ه هرسو… پس کو سر حسینش؟

کاش از عذاب ای شمر … هرگــز رهــا نگــردی
رحمی به حال طفـــل … شش ماهه هم نکردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

873
۴۸

درباره‌ی م ع

در روز الست چون جهان ساخته شد .. حوا به ابوالبشر چو دلباخته شد ... روی اولین برگ کتاب زندگی .. از برکت عشق نام من "مرسده" شد golebaroonzade29@yahoo.com لطفا تقاضای ترانه رایگان نفرمایید . ممنون