المثنی!

توو کابوسای تکراری / یه جُف چشمِ عرق کرده!
جای دندون رو بالش با / یه تخت خوابی که سرده

توو فکر کوچ از این وحشت / بی اسمِ توو شناسنامَم!
هنوزم که نفهمیدی / توو فکرِ اَلْمثنی‌مَم!

دستتُ بردار از / استخونِ تَرقُوَ‌م / که داره تیر می‌کشه / هفت پُشتم کم‌کم!
با سرِ انگشتات / زندگیمو نوک نزن! / کارمو یکسره کن / استخونو پُـک نزن!
از تو اونقد میگرن / به سَرم اومد که / تک تکِ دندونام / روی بالش حَکِّه!
تاریخ شمسی من / از هزار و چنده / با تو آشنا که شد / توو خودش می‌گنده!

منو اندازه می‌گیری / با سایز کفشِ پاشنه‌دار!
من هم‌قدِّ تَبت نیستم! / پاتو از رو تنم بردار!

یه روزی می‌شه می‌بینی/ که جای دیگه‌ای جامه
می‌مونه جای دَندونات / روی جلدِ شناسنامه!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

689
۹