دلم برات بومه

همین که تو هستی با بودنت شادم
نمیدونی اما دلو به تو دادم
حرفم باتو آروم با همه من دادم
پیچیده ام اما پیشه تو من سادم
نمیدونم اما عاشق شدم انگار
بودنت تو دل رو هی میکنم انکار
میخوام نیام پیشت دل میکنه اسرار
میخوادتت از جون هی میکنه اقرار
فکرت همش همرام چهره ات جلو رومه
مثله عسل شیرین دلم برات مومه
نبینمت یک روز اون روز برام شومه
پرنده ی آزاد دلم برات بومه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: