وابسته شدم به تو

وابسته شدم به تو
من خسته شدم که تو
دل میشکنی و میری
دلبسته شدم به تو

تو باز منو دیدی
تو رازمو فهمیدی
فهمیدی دوست دارم
با ناز تو خندیدی

دست دلتو رو کن
از غصه من کم کن
چشماتو نگیر از من
آغوشتو سهمم کن

میترسه دلم بی تو
چشماتو نکن تحریم
میلرزه دل و دستم
وقتی منو تو قهریم

وابسته شدم به تو
دلبسته شدم به تو
هیچ جا نمیره قلبم
دل بسته شدم به تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87196کپی شد!
929
۸