عطرِ احساسِ تو

به این دنیای بد، هیچ اعتباری نیست
بذار تا میشه با عشقِ تو باشم
بذار تا این نفس توو سینه حبسه
صبا(صبح ها) با عطرِ احساسِ تو پاشم

من از دنیای سردِ روزگارم
فقط روزای گرمو با تو میخوام
خدا قسمت کنه تا میشه باشی
تو آغوشم، میونه قابِ دنیام

خدا قسمت کنه این زندگی رو
که طعمه خوبه ما بودن بگیره
دلم دنیا رو بی چشمات نمیخواد
از این تنهاییِ یخ کرده سیره

امیدِ من یعنی این خونه با تو
یعنی ما و خدا و عشق باهم
یعنی من آخرین همراهِ راهت
یعنی تو آخرین همراهِ راهم
۲۱/۴/۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: