کشف آغوش تو

تو سرم فکر تو رویای تو رو میسازه
قلب مغرور منو به چنگ تو میندازه
نبض من توی اتاقی که تو رو کم داره
بی صدا میزنه کم کم خودشو میبازه

فکر یک لحظه کنار تو نشستن خوبه
روی شونه های تو چشا رو بستن خوبه
چای گرمی که کنارت از دهن می افته
سردی لبامو با بوسه شکستن خوبه

گرمی قصه ی ما تیتر خوش اخبارو
پیش تو از همه ی ثانیه ها بیزارو
کشف آغوش تو آشوبمو کمتر کرده
قاب عکسی که عوض میکنه این دیوارو

مرز دنیای تو رو به من اگه باز بشه
این پسر بچه اگه شبیه سرباز بشه
تا ته جنگو برای لمس تو می رقصه
رقص خوبی که به دست دشمن آغاز بشه

وقتشه سایه ی من رو سر تو پیدا شه
وقتشه بهشت تو ثواب این دنیا شه
عمریه بودن تو خواب منو پر کرده
وقتشه عمر تو تعبیر همین رویا شه

گرمی قصه ی ما تیتر خوش اخبارو
پیش تو از همه ی ثانیه ها بیزارو
کشف آغوش تو آشوبمو کمتر کرده
قاب عکسی که عوض میکنه این دیوارو…

https://www.academytaraneh.com/87096کپی شد!
789
۹