حواست نیست…

حواست پرته این روزا
که من داغون و دلگیرم
منو آروم می بینی
کنارت جون نمی گیرم

توی بارون پاییزی
مثه برگای آواره
یه سرگردون یه دیوونه
هوای شهر تو داره
ازم بی خونه می سازه

حواست پرته این روزا
که یاده من فراموشه
حواست نیست نمی بینی
که این دیوونه خاموشه

تشنج، خاطره با اشک
تب سرده خیال تو
نمی دونم هوا سرده
یا سرمای نگاه تو
منو به لرزه میندازه

حواسم پرته این روزا
یه لیلا با غم مجنون
بیا و شهرو جادو کن
بیا این فالو برگردون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: