بچه ی طلاق

یه دختر با خودش میگه همیشه
چرا اون جور که میخوام من نمیشه
چرا باید بسوزم توی عشقی
که از اول نداشته هیچ ریشه
یه دختر با خودش میگه چرا من؟
مگه سهم من از دنیا همینه
نمیتونم بمونم توی خونه
اخه فضا برام خیلی غریبه
اهای خدای من یه کم نگاه کن
منو از این سیاهی ها رها کن
دلم بدجوری امشب قصه داره
بیا رحمی به این اشک چشام کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: