دلم هواتو کرده

دلم هواتو کرده کاش که پیشه تو بودم
دوری ازت عزیزم نبود هیچ وقت به سودم
وقتی بودی کنارم همش هوامو داشتی
من با تو قهر میکردم باهام میکردی آشتی
یاورو همرام بودی پشتم بودی همیشه
از وقتی نیستی پیشم پشتم داره خم میشه
محرم اسرار بودی یه کوه بودی سر افراز
ولی باهات صاف نشد دلم بود پُر دست انداز
من عاشقت شدم دیر وقتی تو رفته بودی
وقتی دلم تورو خواست که تو باهام نبودی
دیگه ازم دور شدی ندیدمت دوباره
دیگه توسمتم نیا با من بودن قماره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: