معبد

وقتی چشمای تو معبد باشه
مگه می شه حال من بد باشه

خیلی ممنونم که با من موندی
معنی عشقو به من فهموندی

از توئه که دنیارو دارم من
تا ابد بهت وفادارم من

تو که باشی همه دنیا هست
من دلم رو به تو دادم دربست

حال من بی تو دگرگون می شه
اشک جاری می شه بارون می شه

تو نباشی دیگه دنیائی نیست
توی شبهام دیگه رویایی نیست

تو که باشی همه دنیا هست
من دلم رو به تو دادم دربست

وقتی چشمای تو معبد باشه
مگه می شه حال من بد باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: