یکی هست یکی میره

دلم دستهای گرمت و…….واسه لمس خواهشش میخواست.
کاش اون دنیا که میگفتی ……برام یک لحظه خاطره میزاشت.

از اون حسی که بهم داشتی ………برام تکه کلامی ساخت.
که هیچ کس واقعی نیست و ……….باید دل رو به دنیا باخت.

از این سبک دل جداییها …………که یکی هست یکی میره.
یکی دست به دعا مرده……………. یکی هیچ وقت نمیمیره.

شاید بی هوده رنجورم…………… شاید این هم حکم تقدیره.
شاید این حکم اجباریست ……..که یکی فرداهاش زودمیمیره.

بزار پاییز بیاد زودتر……………………. بزار برگها همه زردشن.
بزار این عابران تلخ………………….. از این بیراهه ها ردشن.

دلم پای تو افتادو…………………….تو هم کفشهاتو پاکردی.
تو جشن ردپا هم باز ………………..چه غوغایی به پا کردی.

من بهشتی میشناسم ……………که ادماش همه تاریکند.
از شوق دوست داشتنها…………….. درگیر راههای باریکند.

تو چه بمونی یا بری ……………..من شریک شعرهای کهنم.
من هنوز مگمل پاییزم ……….من گناه چشمهای بی سرمم.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86933کپی شد!
1054
۱۴