گناه زن بودن

آرزوهایی که داشتم // همه رو تو خاک گذاشتم

پرِ پروازمو چیدن // مادرم گفت دیه می دن

اون همه خوابِ طلایی//با چه پروازی میایی ؟

خنده هامون که گناهه// آرزوهامون که آهه

نمی تونیم که بخونیم // تو قفس باید بمونیم

نه بخونیم نه بخندیم // دهنامونو ببندیم

کفن سیا بپوشیم // باشه چشم همه بگوشیم

چه دلایی که سوزوندن// دخترایی که کوبوندن

از خدا که نمی ترسن // زورشون می رسه به زن

توی دنیا پرِ تبعیض // ما شدیم پیشِ چشا ریز

کسی مارو نمی بینه // وعده ها خوب و شیرینه

تویِ هفت آسمونی که / یه ستاره هم نداریم
وعده دادن که بهشتو / زیرِ پاهاتون می ذاریم

وعده ها همه سرابه // آرزو نقشِ بر آبه

خودشون بریدن دوختن//قسمت ما شده سوختن

نقابارو پاره کردم // حالا دیگه من یه مَردم

چقد هیس هیس نزن فریاد//صداتو می بره یه باد

به درک گورِ باباشون//خستم از تعصباشون

اونی که با تارِ مویی/می خوره زمین می اُفته
به جهنم که می اُفته/اینا همش حرفِ مفته

نگاتو پاکن برادر // دخترت جوونه مادر

من همینم که می بینی//صاف و ساده و صمیمی

دوس داری باهات می مونم//خودمو نمی سوزونم

اگه نه راهِ تو بازه // جاده هم برات درازه

نگاتو پاکن برادر // دخترت جوونه مادر

پرِ پروازمو چیدن // دمشون گرم دیه می دن

https://www.academytaraneh.com/86918کپی شد!
847
۴۵