خاطره بازی

                          خاطره بازی

بازی می کنم با کلمات       تا بسازم ترانه ای با اسمت

با اون اسم آسمونیت           که مثل دریا زیباست

تو زیبایی تو مهربونی        مثل آبیِ بیگرانی

تو قسمتی از وجودمی        که همیشه کنارمی

تو هدیه ای از خدایی        فرشته آسمونی روی زمینی

من بی تو نابودم           اگه از تو دور باشم

با تو واژه معنا شد           معنایی با نام عشق شد

خاطره بازی زیر بارون         روی نیمکت خیس خیابون

چه زیباست نگاه عاشقانت           وقتی نگاهم به نگاهتِ

 دستای گرمت توی دستامه         گرمی عشقت توی فلبمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8691کپی شد!
479
۱۲