نیمه گمشده

نیمه گمشده

تو انقد خوب و مهربونی        که واژه ها لالن از توصیف تو  

    تو  نیمه گمشده من بودی         که تو غبار زندگی گم شده بودی   

   سکوتت پر حرفا ناگفته ست        چشمات پر نگرانی و بغضت تو سینه ست

 بگومی درخشی تو آسمون تنهایام       تا روشن کنی خونه تاریک فلبمو

خسته ام از سکوت این خونه        که  مثل منه دیوانه ویران ست   

گرمای عشق توی نگاهت       جون میده به این دستای سردم

زندگی با عشق تو زیباست         مثل تولد دوباره قلب هاست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8689کپی شد!
892
۶