تو خودت میدونی …!

زندگی شیرینه …
وقتی دستاتو بگیرم،
وقتی پیشم تو بمونی..
وقتی که برات بمیرم …
همه چی آرومه…
تو که با من باشی …
تو که عشقم باشی …
راه روشن باشی …
تنهایی می میره …
وقت گفتن، از تو …
بادُ بارون از من …
هی شکفتن از تو …
انتظار آسونه …
وقتی تو ، توو راهی …
آسمون ابری نیست
تو شبیه ماهی …
تو خودت می دونی،
عاشق چشماتم
تا کجا می میرم،
تا کجا همراتم…
تا کجا می مونی …
تا کنارت باشم ..
تا بهارم باشی…
تا بهارت باشم…
تو بمونی هستم ،
تو بمونی شادم …
تو که باشی، شیرین!
بهترین فرهادم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: