خداحافظ

تبریک به همه دوستان بخاطر برنده شدن والیبالیستهای عزیزمان و گرفتن مدال طلا . تبریک تبریک تبریک

خداحافظ برای تو چه آسونه
ولی قلب من از این واژه درخونه

خداحافظ برای تو رهاییه
برای من غم و درد نهاییه

چه راحت باورت کردم
ندیدی صورتِ زردم

چرا دیدی نفهمیدی؟
برای زخم احساسم چقد میدی

تمومِ عشقو احساست برای من فریبی بود
فقط روزای اول دردِ تو دردِ غریبی بود

چی یا دادی؟ چی شد سهمت ؟
با یه عشوه تموم شد اون همه فهمت

نمازِ شب دعایِ روز و بیداری
قبولِ حق حالا آسوده می خوابی؟

خداحافظ برای تو چه اسونه
ولی قلبِ من از این واژه در خونه.

https://www.academytaraneh.com/86785کپی شد!
921
۵۵