دارم میرم

تو کل کوچه های شهر****عطر تنت داره میاد
یکی داره بهم میگه****رفته ولی تورو میخواد

فردا وقت همیشگی****میخوام بیام تو کوچتون
فقط تورو خدا بیا****بیا بریم… باهام بمون

فردا شده نیومدی!****دلم ازت بی خبره
ادامشو حالا میگم****الان که وقت سفره

به رد پاهات توی برف****سردمه وخیره شدم
باخود میگم چی شد که رفت****من تودلش تیره شدم

ازت فقط یه عکس دارم****تکیه زدی به ماشینم
اونم میخوام پاره کنم****دیگه نمیخوام ببینم

دارم از شهر تو میرم****میخوام برم به مهمونی
نبودنم قشنگتره****بزار تو تنها بمونی

مهمونیه غربتیها****اونایی که قلباشونو
زده شکونده عشقشون****شکستن اما بیصدا

فرنگه اینجا قبل خواب****ندارم کوه اضطراب
رها شدم از دست تو****دلو دیگه زدم به آب

اینجا هواش قشنگتره****دل بدی صدتا میخره
خودم دیدم توآسمون****قرقی با طوطی میپره

https://www.academytaraneh.com/8676کپی شد!
1040
۱۳