شکستِ غرور

هنوز از شب بی تو پُل می زنم
به رویایِ فردایِ ظلمت شکن
به عشق جنون واره ای سمت تو
به آغوش سبز تنت سمت من

هنوزم کنار من و پنجره
یه ماه شکسته توو بزمِ شبه
چراغ ستاره خموش و هنوز
ستاره کُشی راه و رسمِ شبه

من از بی تو بودن رسیدم به تو
ولی با تو بودن تو خواب منه
همیشه هدف آخر جاده نیست
یه وقتی رسیدن به برگشتنه

منو از دل بی تو بودن بگیر
غم بی تو بودن تنورم شده
غرور دلُ رو به تو می شکنم
بدون این شکستن غرورم شده

« این بار غرورم را میشکنم ، تا مغرورتر از همیشه کوهی باشم برای تکیه کردن »

از این نویسنده بیشتر بخوانید: