خود کرده…!

امشب هوس کردم بزارم توی کاست
یا آبرومُ میبری، یا میگی آره!
"خود کرده را تدبیر نیست" حرفت درسته…
عشقت رو میزارم کنار،کاری نداره!

این برزخ و این خستگی و آخرِ خط
امشب تمومش میکنم واسه همیشه
اما تو باید راه بیای این چن قدم رو
یا آره یا نه، حرفتم دو تّا نمیشه!

کفری نکن احساسمُ ،حالش خرابه
غسل شهادت کرده تا امشب بمیره
گفتی نه، از پیشم برو تا دور باشی
احساس من میمیره،عشق از دست میره

اما اگر اوضاع رو جور دیگه دیدی
اما اگر آره….نه گنجایش ندارم!
لطفی کن و با یک "نه" راحت کن خودت رو
دلمردم و انگیزه ی خواهش ندارم

"خود کرده را تدبیر نیست" حرفت درسته
میخوام تنت آغوشمُ تنها بزاره
این پا و اون پا کردن اصلا بی نتیجس
عشقت رو میزارم کنار…کاری نداره!

https://www.academytaraneh.com/86660کپی شد!
1122
۲۴