لباس عروس

نقل و نبات رو سرت
صدای کل داره میاد

وقتی که راه میری همه
گل میریزن روو رد پات

لباس عروست تنته
غریبه ای به جای من

توو گوش تو داد میزنه
دوستت دارم،عاشقتم

گریه ی من بند نمیاد
انگاری من شدم مریض

مبارکت باشه عزیز
اشکای شوق دیگه نریز

نفرینتون نمیکنم
حتی اگه بام (با هام) نباشی

چند سال دیگه میدونم
که راحت از هم می پاشین

از این نویسنده بیشتر بخوانید: