سهم من

هرقدر برگردم عقب
باز انتخابت میکنم
چشمامو میبندم و تو
ذهنم نگاهت میکنم

تو کاری کردی با دلم
که زلزله با بم نکرد
این سختیای خواستنت
کمی از عشقم کم نکرد

چشمای تو سهم منه / تو حالمو خوب میکنی
میدونی حسمو ولی از همه پنهون میکنی
تمام شهر پشت منه / میگن ازت دست نکشم
بهم میگن بیام جلو / یه لحظه پا پس نکشم

همه میدونن حسمو با این دیوونه بازیام
میفهمن از نگام بهت که من چقدر تورو میخوام
همه میدونن حسمو با این دیوونه بازیام…

تو هرچقدر بهم بگی / دوسم نداریو بری
میام به دنبالت / کنار تو/ بدون خستگی
تو با منی / کنار من / نزدیک تر از من به خودم
بمون همیشه موندنی / بمون کنار قلب من…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: