فراموشی

دیروز رفتی یا که صدساله ازم دوری!؟
فرقی نداره چونکه تاریخو نمیدونم
یادم نمیمونه که نیستی پیش این دستا
میخوام تو بیدارم کنی و خواب میمونم
هرشب کنار پنجرم تا اینکه برگردی
تا صب کنار پنجره خوابم نمیگیره
خوبه که یادم میره و یادم نمیمونه
خوبه که یادت هست و دل بی تو نمیمیره
هرشب من و گیتار و این نتهای خط خورده
هرشب من و مشروب و بیهوشی کنار تو
من باشم و رؤیات بسه دیگه چی میخوام!
من باشم و یک قلب عاشق داغدار تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: