افسردگی

تعریف من از زندگی با تو
تعریف یک بغض ترک خوردست
هرثانیه افسرده تر میشم
افسردگی قانون دنیا هست

این چندمین باره شکست خوردم
با رفتنت ، با زخم_ توو سینم
چشمامو وا کردم ولی بازم
تصویرتو واضح نمی بینم

بغضی که دارم حاصل درده
روزای من تاریکه و سرده
برگرد و این جمله رو نقضش کن:
"اون که ولت کرد بر نمی گرده"

تصمیم با من نیست،من تنها
با گریه هام بودنتو می خوام
هر کی منو می بینه می فهمه
تنهاترین تنهای این دنیام

احساس من نسبت به تو خوبه
نبود تو جواب حسم نیست
بی تو تمام زندگیم پوچه
رفتن تو حادثه ای کم نیست

بغضی که دارم حاصل درده
روزای من تاریکه و سرده
برگرد و این جمله رو نقضش کن:
"اون که ولت کرد بر نمی گرده"

https://www.academytaraneh.com/86565کپی شد!
938
۴