نوازش بارون

*نوازش بارون*
***
نوازش کن تو ای بارون نم نم
بشور دلتنگیهام رو از تن من
***
یه بغضی تو گلومه که نزاشته
فراموشش کنم تا زنده ام من
***
بزن تا خیسیه چشمای کورو
غمو سنگینیه این عشق دورو
***
بپوشونی… ستاره ها نبینن
که عمریه به عشق اون اسیرم
***
پناهم باش که من شب گریه هامو
بزارم پای قطره های نازت
***
ببار خیسم بکن تا کس ندونه
دل از عاقبت این عشق خونه
***

https://www.academytaraneh.com/8656کپی شد!
885
۸