جدایی

داره میره و میره و میره
داره قلب من، جون من، میره
چشام خیسه خیسه، نمیبینه
چرا قسمتم دست تقدیره؟

بدون تو من سر کنم با کی؟
چجوری دلت اومد از پاکیم؟
چجوری دلت اومد از پیشم…
بری و…
بزاری ابری شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: