دل نمیسپردم

یکم هم صحبت من باش
یه چن لحظه فقط گوش کن
توی ذهنت به غیر من
همه چی رو فراموش کن
یه عمری ساده خندیدم
به هر دردی که بم دادی
یه عمره پیشمی اما
ازین لحظه تو ازادی
چی مونده یادگار از تو
برام جز حال وارونه
همین حالی که بغضاش و
فقط سیگاره میدونه
همه چی مو به پات دادم
چشامو رو همه بستم
واست جون دادم و بازم
تو درد و دادی توو دستم
نگام میکردی میگفتی
نباشی بی کس و تنهام
یادت هس چی بهم گفتی
تو امیدی واسه فردام
چی شد اون عشقی که گفتی
کجا رفت اون همه احساس
چه زود برگشتی از حرفت
نگو از توو چشات پیداس
توو چن لحظه نمیشه زد
همه حرفایی که خوردم
اگه این روز و میدیدم
به دستت دل نمیسپردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86437کپی شد!
675
۱۳