هفتمین سین

میون جمع خندون و تو تنهایی یجور دیگم
همه دردای دنیا رو شبا دارم توی سینم
همه دنیا جلو پامه ولی چیزی نمیبینم
تو فکر داشتن دستات همش یک گوشه میشینم
تو تبعیدی به دنیا و منم تبعید چشماتم
یه دریا تو نگاه توست، همینه از همه سیرم
واسه بودن کنار تو همش دلشوره میگیرم
جهنم هم بری بازم برات هی سیب می چینم
میون سنبل و سبزه، کنار آب و آیینه ام
فقط اسم تو میمونه که باشه هفتمین سینم

منبع: www.chelchela.blog.ir

از این نویسنده بیشتر بخوانید: