ببار

ببار ای آسمان من
ببار ای ابرک غمگین
ببار این لحظه ی آخر
ببار بر این غم سنگین

تو بودی آرزوی من
چه ساده از دلت رفتم
ببار در این سکوت محض
ببار بر این تن خستم

نگاهم کن تو ای رویا
نگاهی کن بر این مجنون
ببار در خلوت شب ها
ببار بر این دل پرخون

صدایم کن تو ای نایاب
صدای تو غمه گیتار
ببار بر این همه احساس
ببار در این شب بیدار

دل خوش باور من را
رها کن از قفس از درد
بیا در این شب وحشت
به آغوش خودم برگرد

جدا از تو جدا از عشق
پرم از حس دلتنگی
مرا یک شب تو دعوت کن
به آغوشی به لبخندی

mahmood_lyric@yahoo.com

از این نویسنده بیشتر بخوانید: