توهـــم

کنارمن یکی رودیده چشمات که اسم من رولبهاش بوده انگار
بهم میگی همه حرفات دروغه تمومش میکنم این عشق واینبار
تصورمیکنم توخوابم اما توخوابم دیدن اشکات محاله
بزن سیلی روصورتم بفهمم توهم میزنم حرفات خیاله
به جرمی که نکردم مجرمم کن من ساده تورویک عمره باختم
خیال ساحل وداشتم ولی حیف همه دنیامو روی آب ساختم
مبارک باشه به حقت رسیدی شایدچشماموهم اصلاندیدی
فراموشت شده اون خاطراتم چه آسون جازدی ازمن بریدی
ترانه سرا : سجاد سلیمانی وسامان نوتاش

https://www.academytaraneh.com/86352کپی شد!
830
۴