حس تنهایی

تنهام میذاری که شاید من
درگیر احساس حضورت شم
همیشه میری و نمیمونی
شاید که مجذوب غرورت شم !

انگار فک میکنی خودخواهم …
انگار فک میکنی بی رحمم
وقتی ته این جاده بن بسته
معنی رفتنو نمیفهمم ؟!!!

هر بار از رفتن به من گفتی
انگیزه دادی تا ازت رد شم
شک داشتم با من نمیسازی
تو کاری کردی که باهات بد شم

به جای تشویش و خودآزاری
بد نیست با هم منطقی باشیم
نه تو به مقصد میرسی نه من
وقتشه تسلیم جدایی شیم

دیگه نه عشقی مونده نه نفرت
احساسمون سِر شده انگاری
دارم فراموش میکنم هستی
تو هم فراموش کن منو داری …

خواننده : مهرسام یزدانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: