ورق بازی

تلافی کرد بردم رو
قمار من سر چشمت
دو تا آس دستت بود
چشای مثل آتیشت
حساب کارو دستم داد
چش تو بد بلوف میزد
تو اون بازی فقط گفتم
“به این میگن یه دست بد”
همیشه تو ورق بازی
کسی میبازه بازی رو
که دیر از روی میز پا شه
یکیمون پاشه،من یا تو

https://www.academytaraneh.com/8630کپی شد!
810
۲۳