جهـــــــــــــانی باش

این ترانه رو تقدیم میکنم به والیبالست های ایرانی که دارند این روزا کولاک میکنن درود بر غیرتشون

پیروزی به چشم تو نزدیکه،محکم قدم بردار تو این میدون
حماسه سازی کن تو می تونی،نیرو بذار تو از تمومه جون
از قدرتت یه دنیا می ترسه،برد با توئه برد توی مشتـــــاته
قلب یه ملت می تپه با تو ،دعای مردم پشت و همــــراته

جلو برو مردونه با قدرت، پی مدال قهرمــــــــــــانی بــاش
مردم هوادار توان بی شک،با افتخار بازم جهــــانی بـــاش
این سرزمسن مدیونه دستاته،تو پرچمت رویای پـــــــروازه
این سرزمین مردونه می جنگه،ایران ما اسطوره میســازه

تعصبت گل میکنه هر بار ،وقتی مسابقه شرو (ع)میشـــه
وقتی که میبری حریفترو،قلب یه ملت زیـــرو رو میشــــــه
موج میزنه غیرت تو چشماتو،جلوی تو هر قدرتی هیچـــــه
تا میبری سر تا سر دنیـــا،آوازه و اسم تو می پـــــــــــیچه

جلو برو مردونه با قدرت، پی مدال قهرمــــــــــــانی بــاش
مردم هوادار توان بی شک،با افتخار بازم جهــــانی بـــاش
این سرزمسن مدیونه دستاته،تو پرچمت رویای پـــــــروازه
این سرزمین مردونه می جنگه،ایران ما اسطوره میســازه
………………………………………………………………….
امیـــــــر سینــــــــــــــــــــــــــا عسکـــــرپور

https://www.academytaraneh.com/86298کپی شد!
1321
۴۷